Školní zpravodaj

Den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem

se uskuteční v pondělí 11. 12. 2023 od 15.30 do 18.00 hodin. Všichni mají možnost nahlédnout do tříd 1. stupně, ZUŠ, oddělení školní družiny, odborných pracoven 2. stupně včetně přístavby, školní knihovny, auly, školní jídelny a kuchyně. V řadě místností lze vyzkoušet různé činnosti a různé prostředky výuky. V 17 hodin zazpívá pod vánočním stromem na školním dvoře pěvecký sbor Canzonetta. Po celou dobu bude probíhat vánoční jarmark.

Srdečně zveme všechny rodiče stávajících i budoucích žáků a přátele školy a těšíme se na Vaši návštěvu!

Vědomostní soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků

Stejně jako v předchozích letech je pro žáky 4. a 5. ročníků připravena vědomostní soutěž. Vzhledem k tomu, že účastí mohou žáci získat zajímavé informace i zajímavé ocenění, zvu je k účasti v této soutěži.

Pravidla soutěže ve všeobecných znalostech pro žáky 4. a 5. ročníků

Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 4. a 5. ročníků ZŠ a ZUŠ Bezdrevská.

Termín konání:

 1. kolo: 3. 11. - 16. 11.
 2. kolo: 20. 11. - 30. 11.
 3. kolo: 1. 12. - 15. 12.
 4. kolo 10. 1.

Systém soutěže, zadávání otázek:

Soutěž má 3 domácí kola a 1 školní kolo. Otázky domácího kola (vždy 2 za oblast) obdrží prostřednictvím TEAMS (aplikace FORMS - KVÍZ) všichni žáci 4. a 5. ročníků včetně pravidel soutěže. Budou rovněž k dispozici v písemné podobě u třídních učitelů. Odpovědi vypracovává každý žák samostatně a řešení zasílá prostřednictvím TEAMS zpět třídnímu učiteli. Nejzazším dnem pro odeslání odpovědí příslušného kola je poslední uvedený termín (viz výše). Soutěž je individuální, nejde o soutěž skupin. Poslední 4. kolo je školní, žáci odpovídají na otázky ve škole a nemohou používat žádnou literaturu. K účasti ve školním kole bude pozváno pouze 30 žáků s největším počtem bodů z domácích kol. Při stejném počtu bodů může být počet žáků rozšířen. Žáci na dalších místech jsou v pořadí podle dosažených bodů náhradníky.

Hodnocení:

Každá správná a úplná odpověď je hodnocena jedním bodem. V každém kole je stanoveno pořadí dle součtu získaných bodů. Vítěz (vítězové – viz níže) každého kola je odměněn. Pokud toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti 2 zástupců učitelského sboru a zástupce ředitele 1. stupně (bude k dispozici online na TEAMS). Celkové pořadí se stanovuje podle součtu bodů za všechna kola. U žáků se stejným počtem dosažených bodů rozhoduje o lepším celkovém umístění větší počet bodů získaných ve školním kole. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti zástupce učitelského sboru, ředitele školy a příslušných žáků.

Okruhy otázek

 1. kolo - český jazyk, těl. výchova, pracovní činnosti
 2. kolo - matematika , cizí jazyk, hudební výchova
 3. kolo - přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova
 4. kolo - všechny oblasti

Ceny

a) Vítězové (1. místo) jednotlivých školních kol obdrží knihu nebo cenu ve stejné hodnotě. Pokud se daného kola zúčastní více jak 30 žáků, budou oceněni i žáci na 2. místě. b) Žáci na 1. – 5. místě v celkovém pořadí (součet bodů ze všech kol) obdrží věcné ceny darované Unií rodičů. Pokud se soutěže zúčastní více jak 30 žáků, budou oceněni žáci na 1. - 10. místě.

Výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

CENY DO SOUTĚŽE VĚNOVALA UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ.

Výsledky v soutěži mohou učitelé využít i ke klasifikaci (vylepšení).

Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků

Stejně jako v předchozích letech je pro žáky 8. a 9. ročníků připravena vědomostní soutěž. Účastí v ní mohou žáci získat další zajímavé informace a také mohou získat některou z cen. Zvu tedy žáky k účasti v této soutěži.

Pravidla soutěže ve všeobecných znalostech pro žáky 8. a 9. ročníků

Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ul..

Termín konání:

 1. kolo: 3. 11. - 16. 11.
 2. kolo: 20. 11. - 30. 11.
 3. kolo: 1. 12. - 14. 12.
 4. kolo: 15. 12. - 4. 1.
 5. kolo 10. 1.

Systém soutěže, zadávání otázek:

Soutěž má 4 domácí kola a 1 kolo školní. Otázky školního kola (vždy 2 za každou oblast) obdrží od třídního učitele prostřednictvím TEAMS (aplikace ZADÁNÍ TEAMS) v zapisovatelné podobě (WORD) všichni žáci 8. a 9. ročníků včetně pravidel soutěže. Budou rovněž k dispozici v písemné podobě u třídních učitelů. Odpovědi vypracovává každý žák samostatně a řešení zasílá prostřednictvím ZADÁNÍ TEAMS v členění jednotlivých předmětů (každý předmět v samostatném souboru) zpět třídnímu učiteli. Nejzazším dnem pro odeslání odpovědí příslušného kola je poslední uvedený termín (viz výše). Soutěž je individuální, nejde o soutěž skupin. Poslední 5. kolo je školní, žáci odpovídají na otázky ve škole a nemohou používat žádnou literaturu. K účasti ve školním kole bude pozváno pouze 30 žáků s největším počtem bodů z domácích kol. Při stejném počtu bodů může být počet žáků rozšířen. Žáci na dalších místech jsou v pořadí podle dosažených bodů náhradníky.

Hodnocení:

Každá správná a úplná odpověď je hodnocena jedním bodem. V každém kole je stanoveno pořadí dle součtu získaných bodů. Vítěz (vítězové – viz níže) každého kola je odměněn. Stanovuje se i celkové pořadí podle součtu bodů za všechna kola. Při stejném počtu bodů rozhoduje větší počet bodů získaných ve školním kole. Pokud toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti 2 zástupců učitelského sboru a zástupce ředitele 2. stupně (bude k dispozici online na TEAMS). postupu.

Okruhy otázek

 1. kolo - český jazyk, cizí jazyk, těl. výchova + sudoku1
 2. kolo - matematika , fyzika , hud. výchova
 3. kolo - zeměpis, dějepis, výtv. výchova + sudoku 2
 4. kolo - chemie, přírodopis, informatika
 5. kolo - všechny oblasti

Ceny

a) Vítězové (1. místo) jednotlivých školních kol obdrží knihu nebo cenu ve stejné hodnotě. Pokud se daného kola zúčastní více jak 25 žáků, budou oceněni i žáci na 2. místě. b) Žáci na 1. – 5. místě v celkovém pořadí (součet bodů ze všech kol) obdrží věcné ceny darované Unií rodičů. Pokud se soutěže zúčastní více jak 25 žáků, budou oceněni žáci na 1. - 10. místě.

Výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

CENY DO SOUTĚŽE VĚNOVALA UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ.

Výsledky v soutěži učitelé využijí i ke klasifikaci (pouze vylepšení).

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 2.12.2023