Základní umělecká škola

ZŠ Bezdrevská 3, České Budějovice

V hudebním oboru se vyučují tyto předměty:

přípravná hudební výchova - pro děti předškolního věku či žáky 1. tříd ZŠ, klavír, keyboard, housle, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, baryton, tuba, kytara, bicí nástroje, sólový zpěv a sborový zpěv: Piccolo (6 - 8 let), Da Capo (8 – 12 let), Canzonetta (12 – 18 let) a sbory dospělých Canzona a Vox Novus.

V literárně - dramatickém oboru se vyučují tyto předměty:

přípravná dramatická výchova – pro žáky 1. tříd ZŠ, dramatická průprava, dramatická výchova, přednes, divadelní průprava, práce s textem.

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu ve školním roce 2022/2023

Přijímání uchazečů o vzdělávání se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. V přijímacím řízení bude zohledněna kapacita školy a datum podání přihlášky. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 5. 2022. Přihláška je volně dostupná na http://www.izus.cz. Po odeslání vyplněné přihlášky se žák dostaví na přijímací talentové zkoušky, o kterých budou rodiče žáků v prvním týdnu v červnu informováni mailem, který bude uveden v přihlášce.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat od 6. 6. – 9. 6. 2022 od 15.00 – 17.00 hod. v pavilonu ZUŠ, č. dveří 94.

Případný doplňující zápis bude probíhat ve dnech 5. 9. 2022.

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky. Počet přijatých žáků závisí na povolené kapacitě školy. Žáci, kteří nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů, jsou zařazeni do databáze nepřijatých uchazečů. V případě uvolnění kapacity školy jsou následně přijati.

O přijetí a zařazení žáka ke studiu na ZUŠ jsou zákonní zástupci žáka vyrozuměni Oznámením o přijetí do přípravného studia. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.

Obsah přijímací zkoušky:

Hudební obor

  • zpěv libovolné písně
  • zopakování zahraného tónu, rozlišení tónů (počet tónů, výška, délka, síla …)
  • opakování jednoduchých rytmických cvičení tleskáním

Literárně dramatický obor

  • mluvní dovednosti – přednes básně, říkadla

DNES MÁME PRÁZDNINY!

Den vzniku samostatného československého státu

6. listopadu

festival Musica Orbis Gloria - HAMU Praha - ŽS Vox novus

20. listopadu

Společný koncert PS Canzona a PS Regina ve Vodňanech

24. listopadu

Podzimní koncert žáků ZUŠ 18.00 v aule

12. prosince

Vánoční koncert PS Canzona - kostel Palackého nám. v 16.00 hod.

13. prosince

Vystoupení Canzonetty na Dnu otevřených dveří - aula 17.00 hod. v aule

15. prosince

Vánoční koncert pro MŠ - aula 10.00 hod. v aule

18. prosince

Vánoční koncert DPS Canzonetta - kostel Palackého nám. 17.00 hod.

20. prosince

Vánoční koncert DPS Piccolo - aula 17.00 hod. v aule

21. prosince

Vánoční koncert DPS Da Capo - kostel Palackého nám. 17.00 hod.

22. prosince

Vánoční koncert ŽS Vox novus - kostel Palackého nám. 17.00 hod.

23. prosince

Vánoční prázdniny

13. ledna

Školní kolo hry na bicí nástroje - aula 14.00 hod. v aule

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 28.10.2021