Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy v Českých Budějovicích. Naše škola se nachází na sídlišti Vltava a proto se jí tady u nás říká zkráceně ZŠ VLTAVA. Ve 36 třídách máme 817 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Schůzka se zákonnými zástupci budoucích žáků 1. ročníků

Schůzka zákonných zástupců budoucích žáků 1. ročníků s vedením školy, učitelkami a vychovatelkami školní družiny se uskuteční dne 13. 6. 2022 od 16.30 hodin v aule školy. Přítomnost dětí je vítána.

Program:

Informace o škole, školní družině a stravování.

Seznámení s třídními učitelkami a vychovatelkami.

Seznámení s učebními plány a metodami práce v 1. ročníku.

Organizace školního roku 2022/2023.

Těšíme se na vzájemné setkání a další spolupráci.


nejbližší prázdniny za: 46 dní Letní prázdniny

18. května

Závěrečný koncert žáků ZUŠ v aule

19. května

KK Jihočeský zvonek, Strakonice

23. května

6. ročník ZUŠ Open 23. 5. - 29. 5.

24. května

ZUŠ Open 2022 - Jihočeské ZUŠ v léčebně v Opařanech, kostel sv. Františka , 18.00 hod. Canzonetta

Třídní koncert žáků Z. Kočárové - aula 17.00 v aule

25. května

II. absolventský koncert žáků ZUŠ v aule

26. května

ZUŠ Open 2022 - Koncert žáků ZUŠ v Seniorcentru ČB

30. května

Třídní koncert žáků L. Bílkové - aula 17.00 v aule

1. června

Třídní koncert žáků J. Šindeláře v aule

2. června

Třídní koncert žáků M. Bílka v aule

6. června

Ročníkové zkoušky 6. 6. - 10. 6. v aule

10. června

Vyhlazení obce Lidice

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 16.5.2022