Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy v Českých Budějovicích. Naše škola se nachází na sídlišti Vltava a proto se jí tady u nás říká zkráceně ZŠ VLTAVA. Ve 36 třídách máme 817 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Neplánované ředitelské volno dne 25. a 26. 10. 2021

Vzhledem k vývoji šíření coronaviru v naší republice a zejména pak v naší oblasti doporučil zřizovatel školy po projednání s KHS stanovit žákům na dny 25. a 26. 10. 2021 ředitelské volno. Toto doporučení respektuji a na výše uvedené dny ředitelské volno uděluji. Takové volno jsme původně neplánovali. Mělo by však pomoci brzdit šíření viru. Všem žákům bude na tyto dny oběd automaticky odhlášen. Další podrobnosti sdělí v nejbližších dnech třídní učitelé a rovněž budou na těchto stránkách.

Děkuji za pochopení.

Pravoslav Němeček, ředitel školy


DNES MÁME PRÁZDNINY!

Den vzniku samostatného československého státu

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

6. listopadu

festival Musica Orbis Gloria - HAMU Praha - ŽS Vox novus

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

20. listopadu

Společný koncert PS Canzona a PS Regina ve Vodňanech

24. listopadu

Podzimní koncert žáků ZUŠ 18.00 v aule

12. prosince

Vánoční koncert PS Canzona - kostel Palackého nám. v 16.00 hod.

13. prosince

Vystoupení Canzonetty na Dnu otevřených dveří - aula 17.00 hod. v aule

15. prosince

Vánoční koncert pro MŠ - aula 10.00 hod. v aule

18. prosince

Vánoční koncert DPS Canzonetta - kostel Palackého nám. 17.00 hod.

20. prosince

Vánoční koncert DPS Piccolo - aula 17.00 hod. v aule

21. prosince

Vánoční koncert DPS Da Capo - kostel Palackého nám. 17.00 hod.

22. prosince

Vánoční koncert ŽS Vox novus - kostel Palackého nám. 17.00 hod.

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 28.10.2021