Novinky z EKOŠKOLY

Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého žáci snižují ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí. Vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Škola se do projektu zapojila v roce 2010.

Sdružení TEREZA vytváří programy, které učí děti zodpovědnosti a zlepšování životního prostředí v místě, kde žijí. Jedním z nich je i mezinárodní program EKOŠKOLA.

3.10.2023 S

Bohumil

nejbližší prázdniny za: 23 dní Podzimní prázdniny

9. října

Zahájení sběru žaludů a kaštanů

11. října

Benefiční koncert Canzonetty pro domácí hospic Ledax, kostel ul. 28. října ČB, 17.30 hod.

19. října

Slavnostní koncert k 70. výr. založení katedry HV PF - Jihočeské divadlo ČB 19.00 hod.

21. října

Vystoupení na konferenci JCD Creed - Vox Novus, Hoch Špalíček ČB v 19.00 hod.

26. října

Podzimní prázdniny

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

15. listopadu

Podzimní koncert žáků ZUŠ - v 18.00 hod. v aule

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

2. prosince

Vánoční turné Petr Bende band (jako host vystoupí DPS Canzonetta), Metropol ČB od 19.00 hod.

11. prosince

Den otevřených dveří - vystoupení DPS Canzonetta, nádvoří školy v 17.00 hod.

14. prosince

Vánoční výchovný koncert pro MŠ - v 10.00 hod. v aule

15. prosince

Vánoční koncert Da Capo, Piccolo - kostel Palackého náměstí ČB, 18.00 hod.

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 3.10.2023