22.5.2024 L

Emil

nejbližší prázdniny za: 38 dní Letní prázdniny

22. května

II. absolventský koncert žáků ZUŠ v aule

23. května

ZUŠ Open 2024 - VIII. ročník (23. 5. - 9. 6.)

29. května

Závěrečný koncert žáků ZUŠ (8. ročník ZUŠ Open) 18.00 hod. v aule

30. května

Den dětí pro MŠ Jizerskou

3. června

Koncert žáků ZUŠ (8. ročník ZUŠ Open), konzervatoř ČB 18.00 hod.

4. června

Ročníkové zkoušky žáků ZUŠ (4. 6. - 10. 6.) v aule

6. června

Dobrodružství s technikou

10. června

Vyhlazení obce Lidice

12. června

Setkání s pohádkovými příběhy (LDO) 16.00 hod. v aule

27. června

Den památky obětí komunistického režimu

28. června

Vysvědčení 2. pololetí

29. června

Letní prázdniny

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Od 1.2.2023 - 31.1.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004160 s názvem „PODPORA IV“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Celková výše podpory činí 3 707 638,- Kč

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

Od 1.2.2021 - 31.1.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019420 s názvem " PODPORA III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 417 704 Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.5.2024