Dlouhodobá soutěž - vyhodnocení 1. stupeň

Učitelé prvního stupně připravili pro žáky dlouhodobou soutěž. Soutěže se mohli zúčastnit pouze žáci 4. a 5. ročníků. ###Pravidla soutěže byla následující: První až třetí kolo bylo domácí, tzn., že žáci vypracovávali odpovědi na otázky doma. Mohli k tomu využívat různou literaturu, elektronické encyklopedie, internet, informační středisko apod.. Odpovědi však vypracovával každý samostatně, soutěž byla individuální. Pomoc od učitelů nebyla žákům poskytnuta. Čtvrté kolo bylo školní, tzn., že žáci odpovídali na otázky ve škole a nemohli používat žádnou literaturu. K účasti ve školním kole bylo pozváno pouze 30 žáků s největším počtem bodů z domácích kol. Soutěžilo se v oblasti český jazyk, těl. výchova, pracovní činnosti, matematika , cizí jazyk, hudební výchova, přírodověda, vlastivěda a výtvarná výchova. Vítězové jednotlivých školních kol obdrželi knihu (jen 1. místo). Žáci na 1. až 10. místě v celkovém pořadí (součet bodů ze všech kol) obdrželi věcné ceny (např. meteorologická stanice, MP3 přehrávač, kalkulačka, flash disk, batoh, vybavení na kolo, knihy apod.). ###Konečné pořadí: 1. Michalovová Magda 2. Šestauber Jan 3. Michalovová Anna 4. Nedvěd Matěj, Třísková Věra 5. Davidová Lucie 6. Šimek Filip, Václavíková Jana 7. Jägerová Michaela ##Všem vítězům blahopřejeme.

školní zpravodaj / 21.led 2009 P. Němeček

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 22.5.2024