Informatika je nauka o zacházení s informacemi.

Naším smyslem je pěstovat pozitivní vztah, orientační smysl a naučit se s nimi rozumně nakládat.

AKTUÁLNÍ ZADÁNÍ

6. ročník

Zadání - MOJE HRA

Tvým úkolem je vymyslet a naplánovat jednoduchou hru.

 • Připrav herní pole - ukázku, podle které si každý plánek může postavit.
 • Herní pole by nemělo být příliš komplikované, aby jeho příprava nezabrala mnoho času.
 • Hra bude určená pro prostředí MATHIGON
 • Sepiš pravidla hry.
 • Vše ukládáme do online sešitu z informatiky.

Elektrické obvody

Odkaz ke stavění

Zadání pro lekci 13

Na obrazovce ve třech řadách prolétavají duchové. Je mezi nimi ale vždy mezera.

Úkolem je dovést panáčka, který stojí dole uprostřed obrazovky nahoru, kde je cíl.

Pokud se duch dotkne panáčka, má trestný bod a vrací se nazpět.

7. ročník

3. Pomocí serveru rome2rio.com

Naplánuj cestu kolem světa za 8 dní. Úkolem je navštívit každý obydlený kontinent. V rácmi každého pak přiměřený počet zemí.

2. Pomocí serveru maps.google.com

Naplánuj okružní cestu autem, během které navštívíš hlavní města těchto zemí: Libanon, Sýrie, Izrael, Omán a Jordánsko. Zpracuj formou prezentace. Platí že:

 • 1 den - 1 přejezd - 1 mapa cesty
 • U každé země zaznamenej, jakou měnou se platí, a jaký je přepočet na českou měnu.
 • Opatři 2 obrázky (Streetview) z místa nebo blízkého okolí.
 • Na závěr přidej mapu s celým okruhem
 • Sečti, jak dlouhá bude celá cesta, kolik zabere času a kolik z toho času zabere řízení.

1. Pomocí serveru mapy.cz

 • Naplánuj cestu autem, která povede z Českých Budějovic přes všechna krajská města ČR zpět do Č. Budějovic.
 • Vytvoř a zaznamenej plán cesty s následujícími údaji
  • Den (datum)
  • Doba jízdy
  • Počet ujetých kilometrů
  • Čas strávený ve městě
 • Během plánování zohledni skutečnost, že během 1 dne lze strávit v autě maximálně 6 hodin.
 • Na závěr doplň souhrn:
  • Doba strávená v autě
  • Celková doba výletu
  • Počet ujetých km
  • Cena projetého benzínu se spotřebou 6 l/100 km a ceně 48 Kč/l

8. ročník

CODE - lekce 28 - samostaný projekt

1. Příprava a úprava textu

 • Připrav krátký text o Albertu Einsteinovi.
 • Text čerpej z Wikipedide.
 • Vyber prvních 11 kapitol.
 • Kapitolu bude tvořit vždy nadpis + 1 odstavec.
 • Výsledek nasdílej.

Přidej kapitolu o Nielsi Bohrovi

 • Informace čerpej z Wikipedie.
 • Z kapitoly "Život" vyber 4 odstavce.
 • Vybrané odstavce uveď nadpisem, který k tomu vymyslíš.
 • Na závěr přidej 1 odstavec ve Švédštině a jeden odstavec v němčině.

K oběma předchozím textům doplň alespoň 1 seznam s alespoň 5 položkami.

Přidej k textu 3 obrázky.

 • Obrázky budou uvnitř textu.
 • Obrázky budou mít čtvercový tvar.
 • Jeden obrázek bude tvým vlastním dílem.

2. Úprava text - Karel Čapek

Zadání je zde.


3. Příprava textu - kombinované cvičení

Zadání je zde.


9. ročník

A jdeme do finále!

 • Vytvoř prezentaci, ve které představíš 3 věci, které jsi objevil/se naučil(a/o) na informatice během projektových hodin. Prezentace bude zajímavá, s ukázkou a alespoň 1 animací uvnitř.
 • Shrň své působení na ZŠ grafy. Pokus se mj. u vybraných událostí vyčíslit, kolik času / jakou část života ti zabraly?
 • Vytvoř program, který zařídí, že když stiskneme mezerník, kocour povyskočí.
 • Namaluj Českou vlajku a umísti jí na internet

Předej všechny vyřešené úkoly najednou - na jednom místě.

Termín: 12.6. nebo dříve. Po tomto termínu je zbytečné odevzdávat s jakoukoliv výmluvou.

Investice do kryptoměny

Tvým úkolem je navrhnout investici přesně 1000 USD do minimálně 3 kryptoměn. Vytvoři si přehlednou tabulku ve které bude:

 • Název měny
 • Počet nakoupených jednotek
 • Cena za jednotku k dnešnímu datu
 • Souhrn investice

Aktuální kurzy: https://coinmarketcap.com/

toplist