Malování na počítači II.

Souřadnice

Počítačové malování nám umožňujě sledovat přesný pohyb po papíře. Jednotlivé body - pixely mají každý svoji souřadnici. Souřadnice umožňuje najít v prostoru konkrétní místo. Obvykle se souřadnice zapisují do hrantých závorek - např. [170;977]. Jako první se udává vždy vodorovná, pak teprve svislá.

Souřadnice v matematice

mřížkamřížka

V matematice mají obvykle souřadnice počátek - bod [0;0] v dolní části.


Malování podle souřadnic

Mřížku pro kreslení podle souřadnic najdeš zde.

Obrázek podle souřadnic

Zkopíruj si obrázek mřížky do malování a postupně spojuj vyznačené body.

 1. [-7;-6] [6;-6] [10;6] [-9;-4] [-4;8] [-10;6] [-2;6] [-7;-6] [1;-6] [7;1] [-9;-4]

 2. [0;5] [-4;6] [-4;7] [3;9] [8;12] [8;11] [3;4] [0;5] [1;-6] [3;4] [9;0] [11;2] [11;-2] [10;-6] [3;-6] [1,5;-4] [4;-5] [7;-1] [10;-6]

Urči souřadnice, ze kterých vznikne:

 1. první písmeno ze tvého křestního jména tak, aby se dalo vybarvit
 2. spirála
 3. obrázek krychle
 4. větrník
 5. obrázek:

1 2 3

šachy

Šachy

Zkopíruj si do malování obrázek šachovnice.
Přemísti figurky na šachovnice podle rozpisu.

 1. a)
  [e7] → [e5]
  [d2] → [d4] 
  [f2] → [f5]
  [c1] → [h6]
  [e8] → [f7]
  [h2] → [h4]
 2. b)
  [b2] → [b4]
  [d7] → [d5]
  [b1] → [c3]
  [b8] → [c6]
  [e2] → [e3]
  [e7] → [e6]
  [d1] → [h5]
  [h7] → [h6]

Geometrické malování

Naším úkolem je odhalit správné vnímání grafického objektu. Úkolem není jenom obkreslovat čáry, ale odhalovat podobnosti, souvislosti a souměrnosti (symetrie). Na jejich základě pak dojít ke stejnému vzoru.

pavučina octahedron kružnice 8 úhelník vzorek rubikovy kostky nekonečný uzel

3D znamená prostor

3D objekty kostky tetrahedron násobky a mocniny k k

Malujeme křivky

křivky

toplist