Vědomostní soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků

Stejně jako v předchozích letech je pro žáky 4. a 5. ročníků připravena vědomostní soutěž. Vzhledem k tomu, že účastí mohou žáci získat zajímavé informace i zajímavé ocenění, zvu je k účasti v této soutěži.

Pravidla soutěže ve všeobecných znalostech pro žáky 4. a 5. ročníků

Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 4. a 5. ročníků ZŠ a ZUŠ Bezdrevská.

Termín konání:

  1. kolo: 3. 11. - 16. 11.
  2. kolo: 20. 11. - 30. 11.
  3. kolo: 1. 12. - 15. 12.
  4. kolo 10. 1.

Systém soutěže, zadávání otázek:

Soutěž má 3 domácí kola a 1 školní kolo. Otázky domácího kola (vždy 2 za oblast) obdrží prostřednictvím TEAMS (aplikace FORMS - KVÍZ) všichni žáci 4. a 5. ročníků včetně pravidel soutěže. Budou rovněž k dispozici v písemné podobě u třídních učitelů. Odpovědi vypracovává každý žák samostatně a řešení zasílá prostřednictvím TEAMS zpět třídnímu učiteli. Nejzazším dnem pro odeslání odpovědí příslušného kola je poslední uvedený termín (viz výše). Soutěž je individuální, nejde o soutěž skupin. Poslední 4. kolo je školní, žáci odpovídají na otázky ve škole a nemohou používat žádnou literaturu. K účasti ve školním kole bude pozváno pouze 30 žáků s největším počtem bodů z domácích kol. Při stejném počtu bodů může být počet žáků rozšířen. Žáci na dalších místech jsou v pořadí podle dosažených bodů náhradníky.

Hodnocení:

Každá správná a úplná odpověď je hodnocena jedním bodem. V každém kole je stanoveno pořadí dle součtu získaných bodů. Vítěz (vítězové – viz níže) každého kola je odměněn. Pokud toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti 2 zástupců učitelského sboru a zástupce ředitele 1. stupně (bude k dispozici online na TEAMS). Celkové pořadí se stanovuje podle součtu bodů za všechna kola. U žáků se stejným počtem dosažených bodů rozhoduje o lepším celkovém umístění větší počet bodů získaných ve školním kole. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, provede se losování o pořadí za přítomnosti zástupce učitelského sboru, ředitele školy a příslušných žáků.

Okruhy otázek

  1. kolo - český jazyk, těl. výchova, pracovní činnosti
  2. kolo - matematika , cizí jazyk, hudební výchova
  3. kolo - přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova
  4. kolo - všechny oblasti

Ceny

a) Vítězové (1. místo) jednotlivých školních kol obdrží knihu nebo cenu ve stejné hodnotě. Pokud se daného kola zúčastní více jak 30 žáků, budou oceněni i žáci na 2. místě. b) Žáci na 1. – 5. místě v celkovém pořadí (součet bodů ze všech kol) obdrží věcné ceny darované Unií rodičů. Pokud se soutěže zúčastní více jak 30 žáků, budou oceněni žáci na 1. - 10. místě.

Výsledky budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

CENY DO SOUTĚŽE VĚNOVALA UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A ZUŠ.

Výsledky v soutěži mohou učitelé využít i ke klasifikaci (vylepšení).

školní zpravodaj / 1.lis 2023 P. Němeček

Školní zpravodaj

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 25.2.2024